Livet i Skov og Natur

Vi er en forening, der har friluftsliv, naturoplevelser og aktiviteter forbundet med natur (herunder bl.a. foredragsvirksomhed) som sit formål.

Foreningen vil herunder særligt imødekomme det øgede behov og den øgede interesse for at anvende naturens mangfoldighed og bl.a. arbejde for, at flere mennesker i alle aldre kommer ud i naturen, ligesom foreningen vil arbejde for, at enkeltpersoners og gruppers kendskab til og medansvar for naturen forøges.

Foreningen har hjemsted i Trætophytterne, Elverdamsvej 190, 4070 Kr. Hyllinge, hvor også nogle af foreningens arrangementer afholdes.